สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการธรรมะรับอรุณ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ลานธรรม

สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการธรรมะรับอรุณ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ลานธรรม

คลิกชมภาพโครงการ