14 กย 60 170914 0001

สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมทำบุญถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม