สภาคณาจารย์และข้าราชการ เชิญชมการแข่งขันฟุตบอล คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 9 กันยายน 2560 ครบรอบ 77 ปี ชิงถ้วยรางวัล รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

 สภาคณาจารย์และข้าราชการ เชิญชมการแข่งขันฟุตบอล คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 9 กันยายน 2560 ครบรอบ 77 ปี ชิงถ้วยรางวัล รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล   คลิกดูกิจกรรม