พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบ 77 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบ 77 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คลิกดูกิจกรรม