สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการธรรมะรับอรุณ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ลานธรรม
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สภาคณาจารย์ร่วมทำบุญถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560
ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เชิญชมการแข่งขันฟุตบอล คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 9 กันยายน 2560 ครบรอบ 77 ปี
ชิงถ้วยรางวัล รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบ 77 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม